Kondom tan-Nisa

Il-kondom tan-nisa huwa rqiq, artab u wiesgħa, u jiġi f ’diversi qisien. Għandu ċirku fuq ġewwa u fuq barra. Iċ-ċirku ta’ ġewwa, li qiegħed fit-tarf il-magħluq, jgħin biex il-kondom ikun jista’ jidħol. Iċ-ċirku ta’ barra, li qiegħed fit-tarf il-miftuħ tal-kondom, joqgħod ċatt mal-vulva u jgħatti biċċa millparti ġenitali ta’ barra. Għalhekk, meta tqabblu mal-kondom tal-irġiel, joffri aktar protezzjoni mill-infezzjonijiet trażmessi sesswalment. Il-kondom tan-nisa jippreveni l-isperma milli tidħol fil-vaġina għax jagħlqilha l-passaġġ. Fl-effiċjenza għattwaqqif tat-tqala, dan il-kondom hu simili għal dak tal-irġiel. Saru biss ftit studji ta’ riċerka dwar l-effiċjenza tal-kondoms tan-nisa, imma dawn jindikaw li din tvarja minn 79% fl-użu tipiku sa 98% fl-użu perfett.

 

 


 
L-iżvantaġġi

 

     Jista’ jdejjaq għax jagħmel xi ftit tal-ħsejjes

     M’għandux dehra sabiħa f’għajnejn ħafna nisa u s-sieħeb     tagħhom

     Jeħtieġ il-motivazzjoni

     Jista’ jitqies ta’ tfixkil waqt l-att sesswali

 

Il-vantaġġi

 

     Jagħti lin-nisa l-kontroll u l-għażla fuq is-saħħa sesswali

 tagħhom

     Rari ħafna li jiċċarrat

     Inaqqas is-sensittività, meta mqabbel mal-kondom tal-

 irġiel

     Magħmul minn materjal ipoallerġeniku u hu tajjeb biex

 jintuża minn dawn li huma allerġiċi għal-lastiku tal-latex

     Ma jiddependix mill-erezzjoni tal-pene biex jiddaħħal

u m’hemmx għalfejn tneħħih mill-ewwel, eżatt wara l-   

eġakulazzjoni

     Bil-maqlub tal-kondom tal-irġiel, mhux issikkat

     Jipproteġi mill-infezzjonijiet trażmessi sesswalment u

 kontra l-HIV

     Jista’ jintuża ma’ lubrikanti bbażati fuq iż-żejt (ħlief dawk li

 huma magħmula mil-latex)

     M’għandux effetti sistemiċi

 

Kontraindikazzjonijiet

     Jekk ikun hemm xi infezzjonijiet fil-vaġina, fl-għonq tal-

 utru jew fil-pelvi, dawn iridu jiġu ttrattati minn qabel

     In-nisa li jużawh ma jkunux jistgħu jmissu l-parti ġenitali