Problemi Uroloġiċi

Inkontinenza

 

Inkontinenza tal-stress isseħħ kemm fl-irġiel u kif ukoll fin-nisa permezz ta' strapazz fiżiku li jpoġġi piż fuq il-bużżieqa, li jikkawżaw tnixxija. Inkontinenza tal-bżonn tal-awrina hija kkawżata minn kontrazzjonijiet irregolari tal-bużżieqa, li toħloq ħtieġa urġenti biex wieħed jagħmel l-awrina.

 Fl-irġiel, l-inkontinenza tista' tkun sintomu ta' dijabete, prostata mkabbra, il-marda ta' Parkinson, ċerti tipi ta' kirurġija għall-kanċer tal-prostata jew kirurġija oħra fuq il-glandola tal-prostata.

 

Eżerċizzji tal-Parti Pelvika

 

L-eżerċizzji tal-parti pelvika jistgħu jtejbu l-kontroll tal-bużżieqa u tal-musrana, kif ukoll iżidu l-pjaċir sesswali. Saffi ta' muskoli u ligamenti jwasslu mill-għadma pubika għas-sinsla u b'hekk jgħinu biex iżommu l-bużżieqa u l-imsaren, u l-utru fin-nisa.

 Meta wieħed jeżerċita l-muskoli tal-parti pelvika, wieħed għandu joqgħod attent sabiex ma jiġbidx l-istonku, iżomm n-nifs jew jistira l-warrani.Il-muskoli li qed teżerċita huma dawk li tissikka sabiex twaqqaf l-awrina fin-nofs. Għandek tiżvojta l-bużżieqa tiegħek qabel ma tipprova dawn l-eżerċizzji, u mbagħad tpoġġi fuq siġġu komdu b’irkopptejk ftit ‘il bogħod minn xulxin. Waqt li tagħmel l-eżerċizzji, oqgħod attent li ma żżommx n-nifs, ma żżommx l-istonku ‘l ġewwa u ma tistirax riġlejk jew l-isfinteru anali. Stira il-muskoli tiegħek għal ħames sekondi u mbagħad erħi għal ħames sekondi. Irrepeti u żid bil-mod għal intervalli ta' għaxar sekondi.

 

Infezzjonijiet fil-Pajp tal-Awrina

 

L-uġigħ matul l-awrina jista’ jkun sintomu ta' SAI, iżda hija fil-biċċa l-kbira huwa kkawżat mill-batterji E. coli. In-nisa anatomikament huma aktar suxxettibli għall-infezzjonijiet fil-pajp tal-awrina minħabba l-fatt li hemm distanza qasira bejn l-uretra u l-anus. Persuni b'dijabete, irġiel bi prostatismu minħabba tbattil inkomplet tal-bużżieqa u l-anzjani huma aktar probabbli li jaqbduhom dawn l-infezzjonijiet. Testijiet tal-awrina normalment jitwettqu skont l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek. Dawn huma faċilment ikkurati bl-antibijotiċi.

 Huwa rakkomandat li tixrob ħafna ilma u meraq tal-cranberry, li jaħdem billi jipprevjeni adeżjoni batterjoloġiku fil-pajp tal-awrina fi żmien ftit sigħat. Riferimenti uroloġiċi jistgħu jkunu meħtieġa jekk is-sintomi jippersistu.