Kontraċezzjoni ta'emerġenza

Il-kontraċezzjoni ta’ emerġenza tirreferi għal kwalunkwe interventi jew metodi li jippreveni t-tqala f’dawk in-nisa li jkunu għamlu s-sess bla protezzjoni, jew meta xi metodi oħra li jikkontrollaw it-twelid ikunu fallew – bħal meta l-kondom jitqatta’, id-dijaframma tiċċaqlaq minn postha, jew meta l-mara tinsa tieħu l-pillola kontraċettiva. It-terminu ‘Pjan-B’ jintuża wkoll biex jirreferi għall-kontraċezzjoni ta’ emerġenza.