Problema ta' Ejakulazzjoni

L-inibizzjoni fl-eġakulazzjoni jista’ jkollha effett fuq l-irġiel u l-partners tagħhom. Hija d-diffikultà jew l-inkapaċità li jintlaħaq orgażmu fl-irġiel u jista’ jkun ikkawżat minn għadd ta’ fatturi:

·         Korriment fis-sinsla tad-dahar

·         Puplesija

·         Ħsara fin-nervituri

·         Ansjetà

·         Medikazzjoni

·         Mistħija fir-rigward tas-sess

 

L-eġakolazzjoni prematura hija meta raġel jorgażma kmieni wisq, u dan jista’ jwassal biex wieħed ikun imdejjaq u jevita li jkollu intimità sesswali f’ċerti każijiet. Dan jista’ jseħħ fi kwalunkwe età tul il-ħajja. Illum il-ġurnata l-effikaċja kemm tat-terapija medika (pereżempju loppju lokali, ġels, antidepressanti) kif ukoll tat-terapija psikosesswali għandhom qed jiġu investigati, iżda r-riżultati preliminari juru li l-eġakolazzjoni prematura tista’ tiġi kkurata b’ċertu ammont ta’ suċċess.