SAIs in Malta

Għal aktar informazzjoni dwar Infezzjonijiet miksuba mis-sess (SAIs) fix-xena lokali, wieħed jista jiklikja fuq l-indirizz URL  ta' hawn taħt. Huwa importanti li wieħed jifhem li dawn in-numri mhumiex rappreżentattivi tal-popolazzjoni kollha.  Dwan in-numri huma prinċipalment miksuba mill-klinika Genito-urinarju fl-Isptar Mater Dei. Hemm diversi SAIs oħra li mhumiex notifikabbli. Jista' jkun wkoll li infezzjonijiet meħuda mis-sess huma mħalta ma' mard ieħor jew ma jiġux investigati minn tabib għaliex in-nies ma jattendux għal testijiet minħabba n-natura ta' dawn l-infezzjonijiet i.e. li ma jagħtux sintomi, biża'  ta' dijanjosi jew miżinformazzjoni.

 

https://ehealth.gov.mt/HealthPortal/public_health/idcu/library/library_menu.aspx